Etterutdanningskurs

Skal du på “Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen” i ditt fylke? Det skal vi. Kom gjerne innom standen vår for å få informasjon om Min norsk, eller for å slå av en hyggelig prat.

standminnorsk

I 2016 møter du oss her:

18. – 19. oktober: Vestfold
20. – 21. oktober: Agder
24. oktober: Troms
25. oktober: Nordland
31. oktober: Møre og Romsdal
01. – 02. november: Trøndelag
10.-11. november: Hordaland
17.-18. november: Rogaland

Håper vi ses 🙂

Bruker TV-aksjonen i undervisningen

flekkefjordvo

Deltakerne ved Flekkefjord Voksenopplæring jobber sammen for et godt formål. (Foto: Bjørg Grøtteland Omland)

Oppdatert: Deltakerne på Flekkefjord Voksenopplæring har nylig startet med
forberedelsene til årets TV-aksjon. Dette er tredje året på rad at skolen gjør en innsats for å samle penger til et godt formål, og i år er det også et veldig aktuelt tema. Innsamlingen fra årets TV-aksjon skal gi omfattende helsehjelp til mennesker rammet av krig og konflikt i ni land, i tillegg til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.

Bjørg Grøtteland Omland, som er lærer ved Flekkefjord Voksenopplæring, er primus motor for skoleprosjektet. Hun kan fortelle at det er blitt tatt godt imot av både deltakere og medlærere, og at de bruker tiden frem mot TV-aksjonen godt.

Deltakerne startet med en felles kulturtime der elever fra alle grupper på skolen var samlet. Her fikk de se nyheter og informasjonsvideoer om temaet. De vil også jevnlig benytte seg av Salaby i undervisningen for å løse oppgaver relatert til TV-aksjonen.

– Vi begynner med de letteste oppgavene. På den måten får alle forståelse for temaet. Deltakere med stor progresjon navigerer seg videre på egenhånd, forteller Omland.

sitat

Praksisnær læring

Skolen har også hatt besøk av Flekkefjord Røde Kors, som vil samarbeide tett med skolen under prosjektet. Sammen med Røde Kors har deltakere og lærere hatt en felles idémyldring. I år har de kommet frem til at de vil holde en kafé – der alt av inntekter går uavkortet til TV-aksjonen. Kafeen vil inneholde de lekreste retter fra forskjellige land. Røde Kors vil bidra med penger til  ingrediensene, men deltakerne må selv stå for innkjøpet.

– Når deltakerne skal handle ingredienser til maten de skal lage, øver de norsk. Både muntlig og skriftlig. De må skrive handleliste og være med på butikken, forteller Omland.

I tilberedningen av maten må de også være med på å måle, veie og telle. Omland forteller at dette gir deltakerne god trening på tvers av kulturer, og god språktrening fordi de snakker norsk sammen.

– Når maten skal selges ute i byen, må de også fokusere på det norske språket. De må sjekke menyen, regne ut hvor mye kundene skal betale, si summen på norsk, og også kunne gi igjen penger. De treffer nye mennesker, med god mulighet for språktrening. Kanskje får de også nye kontakter! Her er det mye læring, fortsetter Omland.

TV-aksjonen er den 23. oktober. Selv om Flekkefjord Voksenopplæring fortsatt er tidlig i arbeidet frem mot TV-aksjonen, ser Omland frem til veien videre.

– Prosessen er like viktig som resultatet. Dette er med på å dyrke fellesskapet og gir et godt miljø i klassen, forteller hun.

fakta

bjorgomland

Foto: Hilde Kleppe, Flekkefjord VO

Vi i Min norsk-redaksjonen møtte Bjørg Grøtteland Omland under “Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen” i Agder. Der kunne hun fortelle at skolen har sendt inn hele 21.026 kroner til tv-aksjonen. Vi gratulerer! 🙂

Vi er i gang!

Så er skoleåret i gang og det første møtet med nye og gamle deltakere ligger bak oss. Det å bli kjent med klassen og den enkelte deltaker tar imidlertid tid. Forfatterne av Min norsk gir deg tips til hvordan du kan arbeidsrette undervisningen fra dag én og hvordan du kan bruke sosial bingo til ulike temaer.

Last ned undervisningsoppleggene her:

Vi er i gang – pakke med undervisningsopplegg

Oppgaveark – hvorfor vil du lære norsk

Deltakerne i norskopplæringen kommer til klasserommet med svært forskjellige forutsetninger og behov. Derfor er forslagene utformet slik at du lett kan tilpasse innholdet og nivået til din klasse. Vi håper forslagene kan bidra til en god og lærerik start på norskkurset eller som ekstra ressurser utover året.

Besøk gjerne minnorsk.no for å lese mer om det nye læreverket som lanseres 2017.

Min norsk nevnt på NKUL 2016

IMG_2995

Alexander Henriksen fortalte om Min norsk under NKUL 2016 (Skjermdump: nkul.no)

Hvert år holdes NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) på NTNU i Trondheim.

I år holdt Alexander Henriksen, digital forlagssjef i Gyldendal Undervisning, et innlegg på konferansen. Der delte han blant annet sine tanker om hvordan datainformert læring kan utvikle seg videre. Henriksen sørget også for å nevne at Min norsk kommer som adaptiv læringsform i 2017.

– Det finnes områder der adaptiv læring fungerer utrolig godt, sa Henriksen fra talerstolen.

En sentral utfordring i norskopplæringen for voksne innvandrere er at deltakernes forutsetninger og behov er svært forskjellige. Gjennom fleksible ressurser og bruk av adaptiv læringsteknologi legger Min norsk til rette for en differensiert undervisning som møter behovene til den enkelte deltaker.

– Dette er et perfekt område for adaptiv læring. Systemet finner ut akkurat hva du trenger, og hva som er dine behov, forklarte Henriksen.

Min norsk på Norskkonferansen 2016

20160420_165715_001

Under Norskkonferansen 2016 presenterte vi for første gang det nye læreverket vi utvikler

Den årlige Norskkonferansen i regi av VOX samlet flere hundre lærere og ledere som jobber med norskopplæring for voksne innvandrere. Både språkfaglige og samfunnsfaglige temaer stod på planen under denne konferansen, som er den viktigste landsomfattende arenaen for faglig oppdatering og erfaringsutveksling.

I år deltok Gyldendal på Norskkonferansen for første gang gjennom en stand der vi fortalte om Min norsk. Utviklingen av det nye læreverket er en storsatsing fra forlagets side, og det var hyggelig å møte lærere og ledere for de mange kommunale voksenopplæringssentrene rundt omkring i landet!

Dette er adaptiv læring

RF_frikjøpt_102759368_Getty (002).jpg

Adaptiv læring er kanskje det heteste temaet innen undervisning for tiden. Her brukes et avansert dataprogram (som Smart Øving) til å tilpasse lærestoffet (spill, oppgaver, videoer) kontinuerlig til hver enkelt elev sin kompetanse og utvikling. Læreren får hele tiden oppdatert oversikt over kompetansen til klassen og til hver elev. Selv om adaptiv læring er et svært kraftfullt redskap, er læreren fremdeles uunnværlig. Hvordan bruke adaptiv læring best mulig, og hvordan påvirker adaptiv læring lærerens rolle?

Continue reading

Bli kjent med MIN NORSK

GettyImages-180807514

Min norsk er et læreverk i norsk for andrespråk.( Illustrasjonsfoto: iStock)

Min norsk er et nyskapende læreverk basert på Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det består av både bøker og digitale komponenter som alle har et felles pedagogisk grunnlag og inngår i et helhetlig konsept. Hovedmålene for Min norsk er å legge best mulig til rette for

  • tilpasset opplæring
  • kraft og retning i læringsarbeidet
  • aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnslivet

Continue reading