Bli kjent med MIN NORSK

GettyImages-180807514

Min norsk er et læreverk i norsk for andrespråk.( Illustrasjonsfoto: iStock)

Min norsk er et nyskapende læreverk basert på Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det består av både bøker og digitale komponenter som alle har et felles pedagogisk grunnlag og inngår i et helhetlig konsept. Hovedmålene for Min norsk er å legge best mulig til rette for

  • tilpasset opplæring
  • kraft og retning i læringsarbeidet
  • aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnslivet

Tilpasset opplæring

En sentral utfordring i norskopplæringen for voksne innvandrere er at deltakernes forutsetninger og behov er svært forskjellige. Gjennom fleksible ressurser og bruk av adaptiv læringsteknologi legger Min norsk til rette for en differensiert undervisning som møter behovene til den enkelte deltaker.

Min norsk skal også bidra til å utvikle et sunt selvbilde, gi mestringsfølelse og hjelp til å bli bevisst på egne mål. Fokus på den enkeltes mål og utvikling bidrar til å styrke deltakernes opplevde livskvalitet og muligheter som aktive samfunnsborgere. Det å være bevisst egne mål fremmer også læring gjennom å skape en indre motivasjon i læringsarbeidet.

Kraft og retning i læringsarbeidet

For å nå kompetansemålene har deltakeren behov for å vite både hva han skal lære, og å være bevisst på hvorfor og hvordan han skal lære. Min norsk gir god kjennskap til ulike læringsstrategier og legger til rette for tilbakemeldinger av ulik art. Gjennom Smart Øving får læreren en kontinuerlig oversikt over den enkelte deltakerens og klassens kompetanse og progresjon opp mot læringsmål.

Aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

Min norsk har et tydelig fokus på arbeidsrettet og praksisnær opplæring, i tråd med læreplanen og behovene til deltakerne og samfunnet. Arbeid for å styrke de grunnleggende ferdighetene er også en integrert del avMin norsk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s