Dette er adaptiv læring

RF_frikjøpt_102759368_Getty (002).jpg

Adaptiv læring er kanskje det heteste temaet innen undervisning for tiden. Her brukes et avansert dataprogram (som Smart Øving) til å tilpasse lærestoffet (spill, oppgaver, videoer) kontinuerlig til hver enkelt elev sin kompetanse og utvikling. Læreren får hele tiden oppdatert oversikt over kompetansen til klassen og til hver elev. Selv om adaptiv læring er et svært kraftfullt redskap, er læreren fremdeles uunnværlig. Hvordan bruke adaptiv læring best mulig, og hvordan påvirker adaptiv læring lærerens rolle?

Ved bruk av adaptiv læring vil alle svar og responser en elev gir, tas vare på og analyseres av dataprogrammet som danner utgangspunktet for det neste lærestoffet eleven får: Om eleven sliter, vil programmet foreslå støtte og forklaringer. Om eleven fremdeles sliter, vil programmet lete etter eventuelle hull og mangler i elevens forkunnskaper og forsøke å tette disse. Når en elev viser tilstrekkelig mestring av et fagstoff, blir eleven sendt videre til neste trinn i den faglige utviklingen. Et adaptivt system skreddersyr i tillegg opplæringen til den enkelte elev sine læringspreferanser, som ulike typer oppgaver (noen elever har spesielt god effekt av problemløsning, andre av drilloppgaver) og lærestoff (noen elever lærer mye av undervisningsvideoer, andre av spill).

I tradisjonell undervisning har én lærer ansvaret for mange elever. En konsekvens av det er at store deler av undervisningen gjøres felles for alle elevene. Elevenes rolle er da å tilpasse seg undervisningen som best de kan og motta kunnskap i takt med de øvrige. I matematikkundervisningen har dette skapt vansker siden elever slett ikke følger identiske utviklingsspor. Det ideelle er heller det motsatte, at undervisningen er tilpasset elevene, og adaptiv læring legger til rette for dette ved å bygge undervisningen rundt hver elev. Dermed vil hver elev bidra til å forme sin egen læringsprosess.

Utdrag av artikkel av Bjørnar Alseth, forfatter på Multi og sentral i utviklingen av Multi Smart Øving. Hele artikkelen finner du på http://www.smartoving.no/Adaptiv-laering. Her kan du også lese mer om adaptiv læring som redskap og konsekvenser for undervisningen.

Deltakere i utprøvingen av Min norsk Smart Øving kan gå til innlogging ved å klikke på denne lenken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s