Vi er i gang!

Så er skoleåret i gang og det første møtet med nye og gamle deltakere er bak oss. Det å bli kjent med klassen og den enkelte deltaker tar imidlertid tid. Derfor har vi satt sammen noen forslag til undervisningsopplegg du kan bruke for å bli enda bedre kjent med klassen, og som kan hjelpe deltakerne å bli trygge på hverandre.

Du kan laste ned en pdf av heftet i ressursbanken vår.

Deltakerne i norskopplæringen kommer til klasserommet med svært forskjellige forutsetninger og behov. Derfor er forslagene utformet slik at du lett kan tilpasse innholdet og nivået til din klasse. Vi håper forslagene kan bidra til en god og lærerik start på norskkurset eller som ekstra ressurser utover året.

Besøk gjerne minnorsk.no for å lese mer om det nye læreverket som lanseres 2017.

gang